Одељење за анализе, планирање и развој ПДФ Штампа Ел. пошта
понедељак, 05 децембар 2016 00:00
Величина слова

 

У Одељењу за анализе, планирање и развој обављају се следећи послови:


- студијско-аналитички послови ради утврђивања чињеничног стања у области здравства и повезаних области сектора људских ресурса (образовање, запошљавање, млади, правда, регионални развој, просторно планирање, родна равноправност, цивилни сектор, правосуђе и др.) и предлагање одговарајућих мера, за унапређење политика у областима из надлежности Покрајинског секретаријата;    
- учешће у изради преднацрта, нацрта и предлога планских докумената (програма, стратегија, планова, акционих планова) у областима из надлежности Покрајинског секретаријата;
- праћење и евалуација имплементације планских докумената у областима из надлежности Покрајинског секретаријата;    
- учешће у Радним телима за припрему стратешких и програмских докумената на основу којих се врши финаснирање из фондова ЕУ у областима из надлежности Покрајинског секретаријата;    
-учешће у одговарајућим секторским групама и конзорцијумима  за припрему пројеката и припрема документације за уговарање партнерства;
- учествовање у пословима међурегионалне сарадње са представницима регија из земаља Европске уније;
- сарадња са међународним организацијама и удружењима, као и организацијама и институцијама;
- израда пројектних идеја за коришћење средстава из фондова ЕУ и других међународних донаторских програма;
- учешће у спровођењу поступка јавних конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата;
- праћење и проучавање конкурса и конкурсне документације међународних донаторских програма релевантних за конципирање пројеката Покрајинског секретаријата у областима из надлежности Покрајинског секретаријата;    
- припрема предлога пројеката, пратеће документације и буџета пројеката  у складу са критеријумима расписаног позива и прописаном конкурсном процедуром одговарајућег донаторског програма и актуелног позива;
- учешће у пословима планирања и извршења буџета у вези са реализацијом пројеката;
- вођење евиденције о предложеним и одобреним пројектима секретаријата;
- припремање и подношење извештаја о раду радних тела и секторских група у процесу програмирања и припреме пројеката, стратешких и планских докумената;
- информисање стручне јавности о потенцијалним изворима за финансирање пројеката и користима од учешћа у ЕУ програмима;
- припрема презентација и предавања којим се представљају резултати како анализа и планирања секретаријата, тако и примене мера  и реализације пројеката
- учешће у обележавању значајних датума у областима из надлежности Покрајинског секретаријата (Календар светске здравствене организације);
- праћење и ажурирање података за web сајт www.budet.vojvodina.gov.rs из делокруга рада Покрајинског секретаријата;
- сачињавање елемената за унапређење web презентације Покрајинског секретаријата;
-послови комуникације са средствима јавног информисања.