ПРОЈЕКАТ - Успостављање центра за ментално здравље у Кикинди ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Администратор   
среда, 15 јун 2016 19:37
Величина слова


 

Назив пројекта: “Успостављање центра за ментално здравље у Кикинди”
Програм: Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа са интелектуалним и менталним потешкоћама, кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу „Отворени загрљај“ финансиран од стране Европске уније из претприступних ИПА фондова.
Трајање пројекта: 12.6.2014. - 12.4.2016.
Партнери на пројекту: Специјална болница за психијатријске болести „ Свети Врачеви“ Нови Кнежевац
Општина Кикинда
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, Нови Сад

Пројекат “Успостављање центра за ментално здравље у Кикинди” имао је за циљ да допринесе квалитету живота особа са менталним потешкоћама и менталним поремећајима у Србији и да подржи процес деинституционализације ових лица. Центар за ментално здравље у Кикинди започео је свој рад месеца маја 2015. године у реновираним просторијама некадашњег Антитуберкулозног диспанзера у овој општини.

Рехабилитациони тим састављен од пет стручњака и пет особа средњег медицинског кадра ангажован је и ради по развијеном програму стручне терапије са особама које се обраћају у Центар. Како би унапредили стручна знања и вештине и непосредно се упознали са новим обликом рада са лицима са менталним потешкоћама и менталним поремећајима, за десет професионалаца је у оквиру пројекта организована студијска посета Центру за ментално здравље у Удинама, Италија.

Едукација и информисање представника кључних институција рађена је константно, упоредо са кампањом за подизање свести грађана на тему права и потреба особа са менталним потешкоћама и менталним поремећајима, односно корисника Центра за ментално здравље.
Нови, савремен приступ у раду, који се заснива на потребама особа са менталним потешкоћама и менталним поремећајима, одмах је учинио видљивим значај оснивања овакве услуге у заједници. У првој години рада, пилот услуге центра користиле су 454 особе, од чега 178 мушкараца и 276 жена. Концепт који осигурава ране интервенције без изоловања из примарне средине, укључивање сродника, подршку пацијентима након лечења, представљају начине збрињавања пацијената како би се превенирала поновна хоспитализација или погоршање њиховог стања. Почетни отпор јавног мњења везан са страхом од инцидента успостављањем Центра за ментално здравље у центру града, превазидјен је путем кампање и чињеницом да никаквих инцидената није било.
Важно је напоменути да су обезбеђени услови за одрживост резултата пројекта, имајући у виду да успостављен Центар за ментално здравље наставља свој рад након завршетка пројектних активности, а услуге Центра остају доступне грађанима којима је потребан овакав вид стручне помоћи и подршке.