Обавештење о додели средстава по конкурсу ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
уторак, 12 јун 2018 16:46
Величина слова

На основу члана 16. став 5. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'', бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), члана 10. став 2. Правилника о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (''Службени лист АПВ'', број 2/18) у вези са Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство за 2018. годину и Решењем о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број:138-401-1403/2018 од 17. априла 2018. године, покрајински секретар за здравство, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПO ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ И НЕМЕДИЦИНСКЕ
ОПРЕМЕ  ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2018. ГОДИНИ

 

Решење можете погледати и преузети у менију Конкурси:: Конкурс-здравствене установе 2018:: Јавни конкурс-здр.установе-медицинска и немедицинска опрема