Додела средстава по конкурсу ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
петак, 27 јул 2018 19:22
Величина слова

На основу члана 16. став 5. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'', бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), члана 10. став 2. Правилника о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (''Службени лист АПВ'', број 2/18) у вези са Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство за 2018. годину и Решењем о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број:138-401-5224/2018 од 25. јуна 2018. године, покрајински секретар за здравство, доноси


Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПO ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИОНОГ
ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2018. ГОДИНИ

 

Решење се може погледати и преузети у рубрици Конкурси:: Здравствене установе:: јавни конкурс, изградња, инвестициона улагања и одржавање