Сектори


1 Сектор за здравство
2 Сектор за санитарни надзор и јавно здравље
3 Одељење за анализе, планирање и развој