Здравствене установе
hospital.jpg

 


 

Списак здравствених установа које су  у надлежности АП Војводине.

 


 

1 Клинички центар
2 Институти
3 Опште болнице
4 Специјалне болнице
5 Заводи за јавно здравље