ПРОЈЕКАТ - Изградња мостова између старијих суграђана и студената у заштити старих лица у Европској унији Штампа
Aутор текста Администратор   
среда, 13 април 2016 09:52
Величина слова


 

 

 

Назив пројекта: “Изградња мостова између старијих суграђана и студената у заштити старих лица у Европској унији”
Програм: Европа за грађане 2007-2013
Трајање пројекта: 1.1.2014-31.12.2015
Партнери на пројекту:
1. Gradska uprava okruga Baranya, Pečuj, Mađarska
2. Generalni direktorat za socijalnu i dečju zaštitu, Cluj-Napoca, Rumunija
3. Region Kaunas, Kaunas, Litvanija
4. Region Olomouc, Olomouc Češka
5. Regionalni savet, Lahti, Päijät-Häme Finska (korisnik sredstava i organizator prve konferencije)
6. Region Rems-Murr-Kreiss, Waiblingen, Nemačka
7. Silesian Voivodship Regionalni centar za socijalnu politiku, Poljska (organizator treće konferencije)
8. Opština Talsi, Letonija (organizator druge konferencije)
9. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Srbija.
10. Zadarska županija, Hrvatska


Веб сајт: www.ipahew.net
Публикација: “Приче о старењу широм Европе: Учимо једни од других”

 

Evropska mreža profesionalaca iz deset zemalja koji se bave zaštitom starih lica promoviše vrednosti, prava i mogućnosti starijih sugrađana u Evropskoj uniji.  Na konferencijama realizovanim u okviru projekta, priliku da se sretnu imali su stručnjaci, donosioci odluka, istraživači, studenti, kao i stara lica i članovi njihovih porodica, učenici, kao i lokalni, regionalni i evropski političari. Horizontalna tema projekta bila je unapređenje saradnje između sektora obrazovanja, istraživanja i procesa rada, jer su u fokusu bili prioriteti Evropske godine građana 2013.

Pomenuti prioriteti ogledali su se kroz tri specifične teme konferencija:

Prva konferencija održana od 12. do 15. maja 2014. godine u  mestu Lahti, u regionu Päijät-Häme u Finskoj, nosila je naziv “Rehabilitacija i svakodnevne fizičke aktivnosti starijih lica”. Ovom četvorodnevnom događaju prisustvovalo je 107 građana, od kojih 43 međunarodna i 64 domaća učesnika.

Druga konferencija u mestu Talsi u Letoniji održana je od 15. do 18. septembra 2014. godine, pod nazivom “Interakcija između generacija – izgradnja mostova među generacijama”. Na njoj je učestvovalo 98 građana, od toga 46 međunarodnih i 52 domaća učesnika.

Na trećoj konferenciji koja je održana od 11. do 14. maja 2015. godine u regionu Silesian Voivodship u Poljskoj, tema je bila “Usamljenost i depresija kod starih lica”. Na konferenciji je od ukupno 92 učesnika bio 41 međunarodni i 51 domaći učesnik.

Sve tri konferencije doprinele su socijalnoj koheziji i privlačenju mladih lica i studenata da radna mesta traže u sektoru brige o strarima, što je značajno kada se ima u vidu da se Evropska unija suočava sa velikim problemom nezaposlenosti mladih. Učešće starih lica u demokratskom životu Evropske unije povećano je tokom konferencija i tokom obeležavanja “Dana Evrope”, organizovanjem interaktivnih panel diskusija sa kandidatima za izbor u Evropski parlament, kao i lokalnim i regionalnim donosiocima odluka. Primeri dobre prakse, deinstitucionalizacija, obrazovanje i participacija građana, prepoznati su kao polazne osnove za izgradnju “Nove Evrope za stare”.  Umrežavanje projektnih partnera takođe je doprinelo razvoju sektora obrazovanja u oblasti brige o starima, dok su primeri dobre prakse iz različitih regiona pretočeni u publikaciju kroz priče iz svake zemlje učesnice.

Tokom konferencija realizovane su mnoge aktivnosti: stručna predavanja, stručne posete, panel diskusije, diskusije u malim grupama i neformalni razgovori.  Putem ove jedinstvene regionalne mreže različitih međunarodnih aktera, imali smo priliku da čujemo i vidimo primere dobre prakse, učešće građana i nove metode rada, koje su značajne sa sadašnje ali i buduće aktivnosti u sektoru zaštite starih lica.

Prva konferencija održana je u mestu Lahti, regija Päijät-Häme Finska. Glavna tema konferencije bila je rehabilitacija i svakodnevno održavanje fizičke kondicije starijih ljudi. Okupljajući događaj organizovan je sa inovativnim zadacima kako bi se učesnici upoznali sa projektom i temom konferencije. Prezentacije održane prvog dana obuhvatile su promociju zdravlja povećanjem fizičke aktivnosti, obrazovanje i radno angažovanje starijih osoba. Putem tematskog rada u malim grupama omogućena je razmena iskustava iz zemalja učesnica, a realizovan je obilazak Hollola Onnenkoto doma za stare uz prezentaciju rada ove ustanove.  Prilikom obilaska Univerziteta za primenjene nauke u Lahtiju (LUAS) praktične vežbe u malim diskusionim grupama kombinovane su sa praktičnim primerima iz različitih zemalja. Predstavljeno je funkcionalno ispitivanje kapaciteta i značaj testiranja za održavanje svakodnevne fizičke aktivnosti, kao i desetogodišnja studija i intervencija za promociju funkcionalnih sposobnosti starijih osoba. U proseku, 50 studenata Fakulteta za socijalnu i zdravstvenu zaštitu iz Lahtija aktivno je učestvovalo u organizaciji i implementaciji aktivnosti. Drugog konferencijskog dana, realizovana je poseta Lusi seoskoj školi i naselju Jyränkölä, gde je organizovan zajednički vikend dan za starije sugrađane i školsku decu pod nazivom "Kyllikki". Takođe su organizovane male diskusione grupe, kako bi se stari i deca ohrabrili da se upoznaju i diskutuju o načinima održavanja svakodnevne fizičke aktivnosti.  U mestu Jyränkölä održani su govori i interaktivna panel diskusija sa kandidatima za izbor u Evropski parlament, kao i sa lokalnim i regionalnim političarima. Govori su održani na temu položaja starijih osoba u EU i aktuelnih dešavanja u okviru programa Evropa za građane. Panelisti su bili eksperti istraživači i predstavnici glavnih finskih političkih partija (Koalicione partije, Partije Finaca, Socijaldemokratske partije).  Panel diskusija je bila otvorena za javnost i u njoj su učestvovali i stariji sugrađani. Drugi radni dan okončan je u malim diskusionim grupama, na temu budućih projektnih aktivnosti. Trećeg dana, članovi gradske uprave Lahti za rehabilitaciju, predstavili su Kliniku za prevenciju pada i povreda u kući kod starijih osoba. Obilazak učesnika konferencije realizovan je i u Jedinici za intenzivnu pomoć u kući, koja se nalazi u mestu Lehtioja. U istom mestu  predstavljene su i kulturno-zabavne aktivnosti namenjene kategoriji starih osoba.  U okviru malih diskusionih grupa, raspravljalo se o prevenciji padova i identifikovanju primera dobre prakse u tretmanu pacijenata obolelih od osteoporoze.  Male grupne diskusije bazirale su se na rezultatima i praksi prethodnih dana i prepoznavanju potreba za intenzivnijom saradnjom i primeni dobre prakse u svojim matičnim zemljama.

Druga konferencija održana je u mestu Talsi u Letoniji. Na otvarajućem događaju u starom gradu Ķēniņkalns predstavljene su teme konferencije. Prvog dana organizovana je tura u okviru koje su predstavljeni socijalni servisi i demografska slika ove sredine. Realizovan je obilazak Dnevnom centru Talsi, Lauciene domu za stare, Talsi centru za decu i mlade i Talsi rekreativnom centru. Teme su se odnosile na izazove i tendencije u oblasti starenja (zapošljavanje, društvene aktivnosti i održavanje kontakata, obrazovanje, zdravstvo, prihode, porodični odnose i interakciju među generacijama) i inicijative da se promoviše kvalitetno starenje na državnom, opštinskom i regionalnom nivou. Za ove diskusije učesnici konferencije bili su podeljeni u 6 međunarodnih grupa sačinjenih od učesnika iz različitih regiona i resora. Drugog dana organizovan je obilazak Crvenog krsta Letonije (Društveni centar Stūrīši). Prezentacije su imali lokalni govornici i predstavnici Ministarstva za socijalnu zaštitu i Letonskog parlamenta.  Teme su bile vezane za starenje društva i aktivno starenje, primere dobre prakse i volontiranje starih, kao instrumenta interakcije među generacijama i promocije socijalne integracije. U okviru Adminsitrativnog centra Talsi, učesnici konferencije bili su uključeni u otvorenu panel diskusiju sa starijim sugrađanima, studentima i političarima. Panelu su prisustvovali lokalni političari, akademici sa letonskih univerziteta i eksperti iz lokalnog Centra za decu i omladinu.

Poslednjeg dana konferencije učesnici su posetili park Laumu Dabas. Završetak  konferencije je realizovan u malim grupama, kako bi se sumiralo naučeno i razmotrile buduće zajedničke ativnosti.

Treća konferencija održana je u Poljskoj u regionu Silesian. Otvarajući događaj okupio je sve učesnike konferencije. Prvi dan, nakon prezentacije u regionalnoj upravi Silesian, predstavljene su socijalne službe i demografska slika regiona Silesian. Organizovan je obilazak Doma za stara lica obolela od demencije, a prezentovane su i inovacije u pružanju usluge kućne nege.  U dnevnom domu za stare  Dąbrowa Górnicza održana je pozorišna predstava u kojoj su glumila stara lica koji se nalaze na smeštaju u pomenutoj ustanovi. Na Univerzitetu za treće doba u mestu Dąbrowa Górnicza, izvršeno je nekoliko prezentacija najzanimljivijih aktivnosti za stare osobe u regiji Silesia. Drugog dana, realizovana je svaobuhvatna poseta domu za stare Gorzyce, a na regionalnom univerzitetu Cieszyn predstavljeno je nastavno osoblje. Interaktivna panel diskusija o prevenciji depresije i usamljenosti među starijim ljudima organizovana je od strane akademskog osoblja i gostiju uključujući i učesnike lokalne vlasti, trećeg sektora i studenata. Realizovana je i poseta Dnevnom centru za podršku osobama sa mentalnim poremećajima, gde je organizovan zajednički nastup starih i mladih članova. Trećeg dana, završne prezentacije i diskusije realizovane su u Silesia parku. One su uključivale prezentaciju na temu “Kongres starijih sugrađana SENIOR WIGOR”, rezime konferencije i diskusiju o mogućnostima dalje saradnje u novoj finansijskoj perspektivi EU 2014-2020.

Sredstva komunikacije

U okviru projekta izrađeno je sledeće:

1. publikacija u elektronskoj PDF-formi “Priče o starenju širom Evrope: učimo jedni od drugih”  (“Ageing stories from across Europe: Learning from each other”) http://ipahew.net/useful-links-and-publications/ or https://ecnii.files.wordpress.com/2016/02/europe_for_citizens_publication_nettiin-final160216pdf.pdf
2. veb sajt “Interregionalna platforma za starenje, zdravlje i blagostanje” (“Interregional Platform for Ageing, Health and Wellbeing” www.ipahew.net
3. Facebook profil i zatvorena grupa  www.facebook.com /Interregional platform for Ageing, Health and wellbeing  and https://www.facebook.com/groups/1622989994588487/?fref=ts
4. USB uređaji (500 komada) koji sadrže publikaciju, naziv i adresu veb sajta projekta  i logo programa Evropa za građane http://www.paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2016/04/Data-stick_Europe-for-Citizens.jpg

Europe for Citizens-publication

 

Project info template.en