Iz oblasti socijalne zaštite

Moja supruga i ja smo bili korisnici soc. Pomoći do 15.08.2015. 6.02.2016. sam podneo molbu za nastavak korišćenja iste. Posle mesec ipo sam pozvao službu da ih obavestim da nisam dobio rešenje ma kakvo ono bilo. Rečeno mi je da će nas obići i onda verovatno dobiti rešenje jer smo nezaposleni, bez primanja i stariji,58 i 62. Godine. Moja supruga je preminula 7.02.2016. Nazvao sam centar da ih o tome obavestim i prolongiram posetu. Do današnjeg dana nisam nikakav odgovor dobio. Molim Vas za savet.

Kako niste potpisali niti naveli adresu, potrebno je da navedeni i mail potpišete, navedete svoju adresu i prosledite Centru za socijalni rad u opštini u kojoj živite, te da tako podnesete žalbu na ćutanje uprave.


 

 

Moja majka je na hemodijalizi od marta 2014. Godine i ima specjalistički nalaz, stara je 66 godina i nikada nije bila u radnom odnosu. Pošto je nezaposlena nije u mogućnosti da ostvari pravo na neku novčanu pomoć preko PIO (SIZ-A), već su je uputili u centar za socijalni rad u Subotici. Otišla je kod svog izabranog lekara opšte prakse i zatražila uput ua prvostepenu komisiju, da bi joj dali dokument na kojem će pisati da je osoba sa 100% oštećenjem.  Doktor opšte prakse nije hteo da ispiše uput jer nije nadležan za to. U centru za sociajlni rad su joj rekli da joj je potrebna i dokumentacija iz katastra. Majka je tražila „tuđu negu i pomoć“ , a ne socijalnu pomoć, a za „tuđu negu i pomoć“ ne bi trebalo ništa iz katastra ili grešim? Živi sa suprugom starim 75 godina koji ima penziju 12.000,00 dinara što nije dovoljno za lekaove, hranu.  Šta treba da uradi?

Potrebno je podneti zahtev za priznanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica u Centru za socijalni rad. Potrebni dokazi su: medicinska dokumentacija, kopije zdravstvene knjižice, lične karte i uverenje da li je korisnica penzije.


 

 

Gde se obavlja duugostepeno veštačenje i da li se pozivaju stranke na isto?

Drugostepeno veštačenje obavlja se u Fondu PIO, Žitni trg br. 3, Novi Sad i uglavnom se veštači na osnovu medicinske dokumentacije. Izuzetno se vrši lični pregled ukoliko to organ veštačenja u drugostepenom postupku proceni da je neophodno.