Domovi za decu i omladinu

 

Dom za decu i omladinu  “Vera Radivojević” Bela Crkva 
Jovana Cvijića 1,   26340 Bela Crkva  
Tel: 013/853-145, 013/853-021,  fax: 013/853-145 
e-mail: domzadecu@hemo.net
direktor: Dragoljub Sekulović 

 


 

 

Dom za decu ometenu u razvoju”Kolevka”
– Radna jedinica   “Stacionar”
– Radna jedinica “Intenzivna podrška”
– Radna jedinica  “Stacionar za majku i dete” 
Jaše Ignjatovića bb,  24000 Subotica  
Tel: 024/554-520 ,  fax: 024/552-560
e-mail: kolevka@suonline.net
direktor: Nenad Kozomora 

 


 

 

Dom za decu i omladinu “SOS Dečije selo dr Milorad Pavlović” Sremska Kamenica
– Radna jedinica “Domski smeštaj”
– Radna jedinica “Podrška za  samostalni život” 
Kamenički park 1-14,  21208 Sremska Kamenica 
Tel: 021/462-879,  fax: 021/461-971 
e-mail: d.selo@decijeselo.org.rs
direktor: Srđan Egić

 

 


 

 

Dom za decu i omladinu “Miroslav-Mika Antić” Sombor 
Radoja Domanovića 98,  25000 Sombor  
Tel: 025/442-961, 025/450-744, 025/450-743 
e-mail: so.dete@neobee.net
direktor: Nada Carigiet Starčević

 

 


 

 

Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja”Spomenak” Pančevo 
Kneza Mihajla Obrenovića 6,  26000 Pančevo 
013/ 013/313-872,   fax:013/318-464 
spomenakpa@verat.net
v.d. direktor: Tanja Lukić-Apt