Заводи

Завод за трансфузију крви Војводине

Хајдук Вељкова 9a,  21137 Нови Сад

тел: 021/4877-951;      факс:021/4877-978

e-mail: direktor@transfuzija.org.rs

вд. директор: Прим. др сц. мед. Сања Богдановић


Завод за антирабичну заштиту – Пастеров завод

Хајдук Вељкова 1,  21137 Нови Сад

тел: 021/66-11-003; 021/420-528; 021/66-11-003;      факс:021/420-528

e-mail: paster-ns@neobee.net

директор: др Ненад Врањеш