Институти

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

Хајдук Вељкова 10,  21000 Нови Сад

тел: 021/4880-444    факс: 021/520-436

e-mail:  mail@izzzdiovns.rs

директор: Доц. др Јелена Антић


Институт за онкологију Војводине

Пут др Голдмана 4,  21204 Сремска Каменица

тел: 021/480-55-00    факс: 021/6613-741

e-mail: Tehnički.Sekretar@vojvodina.gov.rs

директор: Проф. др Зоран Радовановић


 

Институт за плућне болести Војводине

Пут др Голдмана 4,  21204 Сремска Каменица

тел: 021/4805-100    факс: 021/527-960

e-mail: ipbvojvodine@gmail.com

директор: Проф. др Илија Андријевић


 

Институт за КВБ Војводине

Пут др Голдмана 4,  21204 Сремска Каменица

тел: 021/4805-755, 021/4805-700     факс: 021/66-22-881

e-mail: sekretarijat@ikvbv.ns.ac.rs

директор: Доц. др Александар Реџек


 

Институт за јавно здравље Војводине

Футошки пут 21,  21102 Нови Сад

тел: 021/4897-800    факс: 021/6613-989

e-mail: izjzv@izjzv.org.rs

директор: Проф. др Владимир Петровић