Контакт

Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
Покрајински секретаријат за здравство
Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад

Сектор за здравство, тел: 021/487-43-85, 021/456-119 (факс)
Сектор за санитарни надзор-инспекција, тел: 021/456-960

Електронска пошта: psz@vojvodina.gov.rs

Сви мејлови послати на ову адресу биће прегледани од стране администратора и прослеђени до надлежних у секретаријату.

Овлашћено лице за слободан приступ информацијама од јавног значаја у области здравства:

Мирјана Јанузовић, дипломирани правник,
Виши саветник за област здравства
e-mail: mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
телефон: +381 21 487 45-08


Овлашћено лице за слободан приступ информацијама од јавног значаја у области санитарног надзора и јавног здравља:

Млађен Симић, дипломирани правник,
Виши саветник за нормативноправне и управно-правне послове
e-mail: mladjen.simic@vojvodina.gov.rs
телефон: +381 21 487 47-48


Лице задужено за сарадњу са организацијама цивилног друштва:

Јасминка Ћук, самостални саветник за послове израде пројектних документација, развој и координацију пројеката
e-mail: jasminka.cuk@vojvodina.gov.rs
телефон: +381 21 487 44-58


Лице задужено за одржавање интернет презентације:

Саша Миленковић, саветник за информатичке послове
e-mail: sasa.milenkovic@vojvodina.gov.rs
телефон: +381 21 487 42-77