Контакт

Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
Покрајински секретаријат за здравство
Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад

Кабинет Покрајинског секретара
проф. др Зоран Гојковић
контакт: тел: 021/487-43-85, 021/456-119 (факс)
Електронска пошта: psz@vojvodina.gov.rs
Сви мејлови послати на ову адресу биће прегледани од стране администратора и прослеђени до надлежних у секретаријату.

Сектор за здравство, тел: 021/487-45-09
Сектор за санитарни надзор-инспекција, тел: 021/456-960

Овлашћено лице за слободан приступ информацијама од јавног значаја у области здравства:

Мирјана Јанузовић
e-mail: mirjana.januzovic@vojvodina.gov.rs
телефон: +381 21 487 45-08
____________________________________________________________________________________________________________

Овлашћено лице за слободан приступ информацијама од јавног значаја у области санитарног надзора и јавног здравља:

Млађен Симић
e-mail: mladjen.simic@vojvodina.gov.rs
телефон: +381 21 487 47-48
____________________________________________________________________________________________________________

Лице задужено за заштиту података о личности:

Биљана Делић
e-mail: biljana.delic@vojvodina.gov.rs
телефон: +381 21 487 43-97
____________________________________________________________________________________________________________

Лице задужено за сарадњу са организацијама цивилног друштва:

Јасминка Ћук
e-mail: jasminka.cuk@vojvodina.gov.rs
телефон: +381 21 487 44-58
____________________________________________________________________________________________________________

Лице задужено за одржавање интернет презентације:

Саша Миленковић
e-mail: sasa.milenkovic@vojvodina.gov.rs
телефон: +381 21 487 42-77