Oсновни поступци поступања сваког од нас у борби против COVID-19