Заводи

Завод за трансфузију крви Војводине
Хајдук Вељкова 9a, 21137 Нови Сад
тел: 021/4877-951;
факс:021/4877-978
e-mail: direktor@transfuzija.org.rs
вд. директор: Прим. др сц. мед. Сања Богдановић

Завод за антирабичну заштиту – Пастеров завод
Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад
тел: 021/66-11-003; 021/420-528; 021/66-11-003;
факс:021/420-528
e-mail: paster-ns@neobee.net
директор: др Ненад Врањеш