Извештаји о извршеним услугама – Партија 2.3

Физикално лечење дегенеративних промена рамена
Физикално лечење дегенеративних промена кука
Физикално лечење дегенеративних промена карпалног тунела CY
Физикално лечење дегенеративних промена колена
Физикално лечење дегенеративних промена тетива