Институти

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
Хајдук Вељкова 10, 21000 Нови Сад
тел: 021/4880-444
факс: 021/520-436
e-mail: mail@izzzdiovns.rs
директор: Доц. др Јелена Антић

Институт за онкологију Војводине
Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
тел: 021/480-55-00
факс: 021/6613-741
e-mail: Tehnički.Sekretar@vojvodina.gov.rs
директор: Проф. др Зоран Радовановић

Институт за плућне болести Војводине
Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
тел: 021/4805-100
факс: 021/527-960
e-mail: ipbvojvodine@gmail.com
директор: Проф. др Илија Андријевић

Институт за КВБ Војводине
Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
тел: 021/4805-755, 021/4805-700
факс: 021/66-22-881
e-mail: sekretarijat@ikvbv.ns.ac.rs
директор: Доц. др Александар Реџек

Институт за јавно здравље Војводине
Футошки пут 21, 21102 Нови Сад
тел: 021/4897-800
факс: 021/6613-989
e-mail: izjzv@izjzv.org.rs
директор: Проф. др Владимир Петровић