Клинички центар

Клинички центар Војводине

Хајдук Вељкова 1-9, 21137 Нови Сад
тел: 021/484-3-484 факс: 021/487-22-04
e-mail: uprava@kcv.ns
директор: Проф. др Едита Стокић

Ургентни центар Клиничког центра Војводине

Хајдук Вељкова 1- 9, 21137 Нови Сад
тел: 021/4844-102
директор: Доц. др Драган Николић