Опште болнице

Општа болница “Др Радивоје Симовић” Сомбор
Војвођанска 75, 25000 Сомбор
тел: 025/467-700, 025/467-800 025/27-088
факс: 025/27-022
e-mail: direktor@bolnicasombor.org.rs
вд. директор: др Драган Растовић

Општа болница “Ђорђе Јоановић” Зрењанин
Др Васе Савића 5, 23000 Зрењанин
тел: 023/512-204
факс: 023/564-104
e-mail: bolnicazr@ptt.rs
вд. директор: др Ивана Тешић

Општа болница Вршац
Абрашевићева бб, 26300 Вршац
тел: 013/832-555, 839-911
факс: 013/833-124
e-mail: obvrsac@eunet.rs
вд. директор: др Иван Ивановић

Општа болница Кикинда
Ђуре Јакшића бб, 23300 Кикинда
тел: 0230/422-041
факс: 0230/422-513
e-mail: bollnica@obki.rs
директор: др Мирко Стојисављевић

Општа болница Панчево
Милоша Требињца 11, 26000 Панчево
тел:013/306-400, 013/319-900
факс: 013/317-956
e-mail: opstabolnica@bolnicapancevo.rs
вд. директор: др Слободан Овука

Општа болница Сента
Карађорђева бб, 24400 Сента
тел: 024/815-111, 024/815-211, 024/811-577
факс: 024/811-344
e-mail: office@hospitalsenta.rs
директор: др Беата Чаки

Општа болница Сремска Митровица
Стари Шор 65, 22000 Сремска Митровица
тел: 022/610-222
факс: 022/611-779
e-mail: info@obsm.rs
директорr: др Живко Врцељ

Општа болница Суботица
Изворска 2, 24000 Суботица
тел: 024/555-222
факс: 024/555-267
e-mail: suboticabolnica@gmail.com
директор: Проф. др Слободан Пушкар

Општа болница Врбас
Др Милана Чекића бб, 21204 Врбас
тел: 021/7954-560
факс: 021/798-209
e-mail: Vesna.sekretarica@gmail.com
директор: др Милан Попов