Услуге објаве конкурса, позива, информативних огласа и сл. у јавном гласилу 2023

Позив за подношење понудe огласи од 11.01.2023.
Обавештење о исходу поступка
Оглас од 18.01.2023. године
Објава конкурса, позива … за 2023. годину – oбавештење за добровољну претходну транспарентност
Оглас од 01.02.2023. године
Огласи од 03.03.2023, 24.03.2023, 19.07.2023. i 13.09.2023. године