Претпплата на часописе „Буџетско рачуноводство“, „Правни саветник“ и „Подсетник за директора“ са правном базом „Ифолекс“ – две годишње претплате

ЛИНК ДО РЕГИСТРА УГОВОРА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ: https://jnportal.ujn.gov.rs/contract-ca/6366