Специјалне болнице

Специјална болница за рехабилитацију “Јунаковић” Апатин
Пригревачка бб, 25260 Апатин
тел: 025/772-477, 025/772-577
факс: 025/772-043
e-mail: office@banja-junakovic.rs
вд. директор: др Драгана Мрђенов

Специјална болница за плућне болест “Др Будислав Бабић” Бела Црква
Милетићева 55, 26340 Бела Црква
тел: 013/852-146,
факс: 013/851-001
e-mail: sb.drbudislavbabic@mts.rs
вд. директор: др Будиша Југа

Специјална болница за рехабилитацију “Бања Кањижа”
Народни парк бб, 24420 Кањижа
тел: 024/875-163,
факс: 024/874-810
e-mail: office@banja-kanjiza.com
директор: Снежана Аџић

Специјална болница за психијатријске болести “Ковин”
Цара Лазара 253, 26220 Ковин
тел: 013/741-234
факс: 013/741-166
e-mail: sbpbk@kovin.info
вд. директор: др Јованка Петровић

Специјална болница за рехабилитацију “Русанда” Меленци
Бања Русанда бб, 23270 Меленци
тел: 023/315-04-02
факс: 023/731-075
e-mail: office@banjarusanda.rs
вд. директор: др Зорица Ћулибрк

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац
тел: 0230/81-152
факс: 0230/81-005
e-mail: svvraci@stcable.net
вд. директор: др Јован Миловановић

Специјална болница за реуматске болести
Футошка 68, 21000 Нови Сад
тел: 021/547-133
факс: 021/547-954
e-mail: uprava@sbreum.co.rs
вд. директор: др Негован Стојшић

Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања “Др Боривоје Гњатић”
Др Боривоја Гњатића 52, 22329 Стари Сланкамен
тел: 022/2591-426
факс: 022/2591-287
e-mail: bolslank@bxy.rs
директор: Светозар Ђуришић

Специјална болница за психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић” Вршац
Стевана Немање 99, 26300 Вршац
тел: 013/833-225
факс: 013/833-934
e-mail: npbvrsac@gmail.com
директор: др Татјана Воскресенски

Специјална болница за плућне болести “Др Васа Савић” Зрењанин
Петефијева 4, 23000 Зрењанин
тел: 023/534-368
факс: 023/561-115
e-mail: office@plucna.co.rs
директор: Прим. др Светлана Јовановић

Специјална болница за рехабилитацију “Термал” Врдник
Карађорђева 6, 22408 Врдник
тел: 022/465-087
факс: 022/465-887
e-mail: termal@ptt.rs
вд. директор: др Тања Рајовић