Установе терцијарне здравствене заштите у АПВ

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – терцијар на територији АПВ Aдреса WEB сајта
1. УНИВЕРЗИТЕТСКИ KЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ www.kcv.rs
2. КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ www.kzs.rs
3. ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ www.izzzdiovns.rs
4. ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ www.onk.ns.ac.rs
5. ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ www.ikvbv.ns.ac.rs
6. ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ www.institut.rs/
7. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ www.izjzv.org.rs