УСЛУГЕ ПРОДУЖЕЊА/ОБНОВЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРАВНЕ БАЗЕ „ПАРАГРАФ ЛЕX“

ЛИНК ДО РЕГИСТРА УГОВОРА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ:  https://jnportal.ujn.gov.rs/contract-ca/22644