Услуге хотелског смештаја на саветовању: „ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ“

ЛИНК ДО РЕГИСТРА УГОВОРА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ: https://jnportal.ujn.gov.rs/contract-ca/40905