Финансије

Финансијски план 2024

Финансијски план 2023 ребаланс 3

Финансијски план 2023 ребаланс 2

Финансијски план 2023 ребаланс

Финансијски план 2023

Финансијски план 2022 ребаланс

Финансијски план 2022 

Финансијски план 2021 I

Финансијски план 2021 II

Финансијски план 2021 III

Финансијски план 2021 IV

Извештај о извршењу буџета за период јануар-децембар 2022. године