Услуга сачињавања и објаве стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у јавним гласилима-ПО ПАРТИЈАМА