Конкурсна документација-Услуга објаве стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у јавним гласилима – JN 1/2019-MV