Конкурсна документација -“Услуге информисања јавности – промоција за пројекат “Прва мамографија” – према спецификацији услуга” -JN 4/2020