Конкурсна документација – услуге одржавања софтвера “Санитарни надзор на територији АП Војводине (Е-инспекција)” – JN-2/2020-МV