ИЗУЗЕТЕ НАБАВКЕ 2024.

УСЛУГЕ СЕРТИФИКАЦИОНОГ ТЕЛА HАБАВКА КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРOНСКОГ СЕРТИФИКАТА
УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА TEAM VIEWER
УСЛУГЕ ЗАТВАРАЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА ЗА 2023. ГОДИНУ, ОТВАРАЊЕ ПОЧЕТНОГ СТАЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ПРОГРАМА ЕДИЦИЈЕ МАЛИ ПОСЛОВНИ ПРОГРАМИ НА НОВОМ РАЧУНАРУ
Услуге хотелског смештаја на саветовању: „ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ“
Услуге образовања и стручног усавршавања запослених-котизација за саветовање: „ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ“ (СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВО)
Набавкa часописа „Избор судске праксе“ за 2024. годину (штампано издање)
УСЛУГЕ ПРОДУЖЕЊА/ОБНОВЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРАВНЕ БАЗЕ „ПАРАГРАФ ЛЕX“
Претплата на часописе „Буџетско рачуноводство“, „Правни саветник“ и „Подсетник за директора“ са правном базом „Инфолекс“ – две годишње претплате
Набавка ‘Службеног листа Аутономне покрајине Војводине’ за 2024. годину
Претплата на Службени гласник РС за 2024. годину – годишња претплата за штампано и електронско издање
Набавка новина за 2024. годину
Услуге интернета за 2024. годину
Услуге фиксне телефоније за 2024. годину
Услуге објаве конкурса, позива, информативних огласа и сл. у јавном гласилу за 2024. годину