Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за здравство за 2024.годину

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за здравство за 2024.годину