Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima-5 anim26112020.pdf