План набавки 2018

II измена плана набавки нксзнп 2017

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НАБАВKИ НА KОЈЕ СЕ ЗАKОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 18.9.2018

Преглед Плана – пета Измена и допуна плана Изузетих набавки на које се закон не примењује од 22.11.18

Преглед Плана – План ПСЗ Изузетих набавки за 2018. годину

Преглед Плана – прва измена плана изузетих набавки за 2018. годину

Преглед Плана – трећа измена плана Изузетих набавки за 2018. годину

Преглед Плана – 6. измена и допуна плана Изузетих набавки за 2018. годину