ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2023.

JN-1/2023 Редизајн и одржавање софтвера за санитарни надзор на територији Аутономне покрајине Војводине

JN-2/2023 Услуге продукције и емитовања радио програма

JN-3/2023 Услуга сачињавања и објаве стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у јавним гласилима ПО ПАРТИЈАМА

JN-4/2023 Услуге продукције телевизијског програма са пратећим услугама

JN-5/2023 Услуге информисања јавности – промоције за пилот пројекат “Прва мамографија”

JN-6/2023 Услуге информисања јавности – промоције за „Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине