План набавки 2019

ТРЕЋА ИЗМЕНА ИНТЕРНОГ ПЛАНА НАБАВKИ НА KОЈЕ СЕ ЗАKОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, ОД 12.07.2019. ГОДИНЕ

План набавки Покрајинског секретаријата за здравство за 2019. годину

Прва измена и допуна Плана јавних набавки и друга измена и допуна Интерног плана набавки на које се закон не примењује

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ИНТЕРНОГ ПЛАНА НАБАВKИ НА KОЈИ СЕ ЗАKОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ОД 9.01.2019. ГОДИНЕ