JN-3/2023 Услуга сачињавања и објаве стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у јавним гласилима ПО ПАРТИЈАМА

(ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГДЕ ЈЕ И ДОСТУПНА ВАЛИДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕСТЕ ДО 03.03.2023. ГОДИНЕ)

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора П-1

Критеријуми за доделу уговора П-2

Критеријуми за доделу уговора П-3

Критеријуми за доделу уговора П-4

Критеријуми за доделу уговора П-5

Критеријуми за доделу уговора П-6

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Записник о отварању понуда

Одлука о додели уговора П-1

Одлука о додели уговора П-2

Одлука о додели уговора П-3

Одлука о додели уговора П-4

Одлука о додели уговора П-5

Одлука о додели уговора П-6

Обавештење о закљученом уговору за партије 2, 3, 5 и 6

Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 4

Извештаји о извршеним услугама – Партија 1

Извештаји о извршеним услугама – Партија 1.1

Извештаји о извршеним услугама – Партија 1.2

Извештаји о извршеним услугама – Партија 2

Извештаји о извршеним услугама – Партија 2.1

Извештаји о извршеним услугама – Партија 2.2

Извештаји о извршеним услугама – Партија 2.3

Извештаји о извршеним услугама – Партија 3

Извештаји о извршеним услугама – Партија 3.1

Извештаји о извршеним услугама – Партија 3.2

Извештаји о извршеним услугама – Партија 3.3

Извештаји о извршеним услугама – Партија 4

Извештаји о извршеним услугама – Партија 4.1

Извештаји о извршеним услугама – Партија 4.2

Извештаји о извршеним услугама – Партија 4.3

Извештаји о извршеним услугама – Партија 5

Извештаји о извршеним услугама – Партија 5.1

Извештаји о извршеним услугама – Партија 5.2

Извештаји о извршеним услугама – Партија 5.3

Извештаји о извршеним услугама – Партија 6

Извештаји о извршеним услугама – Партија 6.1

Извештаји о извршеним услугама – Партија 6.2

Извештаји о извршеним услугама – Партија 6.3

Текстови на теме обухваћене партијом 1 – Кожне болести

Текстови на теме обухваћене партијом 2 – Физикално лечење дегенаратавних промена локомоторног система

Текстови на теме обухваћене партијом 3 – Метаболички поремећаји

Текстови на теме обухваћене партијом 4 – Васкулитиси

Текстови на теме обухваћене партијом 5 – Компликације дијагностичких процедура

Текстови на теме обухваћене партијом 6 – Компликације након хируршких интервенција