Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Сектору за санитарни надзор и јавно здравље

Интерни конкурс- јун 2022.
ИЗЈАВА- млађи саветник за правне послове
ИЗЈАВА- санитарни инспектор
ИЗЈАВА- сарадник за послове санитарног надзора
ИЗЈАВА- шеф Одсека