Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Сектору за санитарни надзор и јавно здравље

Јавни конкурс-Сектор за санитарни надзор и јавно здравље 
Изјаве-радно место санитарни инспектор
Изјаве-радно место за послове санитарног надзора
Информација о материјaлима за припрему кандидата