Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Покрајинском секретаријату за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље – шеф Одсека и правник

Јавни конкурс
Изјаве – шеф Одсека
Изјаве – правник
Информација за кандидате