Јавни конкурс – изградња, одржавање и опремање здравствених установа II 2021.

Одлука

Јавни конкурс

Пријава на конкурс

Решење о додели средстава I ИСПРАВКА -изградња, одржавање и опремање здравствених установа II 2021.

Решење о додели средстава I-изградња, одржавање и опремање здравствених установа II 2021.

Решење о додели средстава II-изградња, одржавање и опремање здравствених установа II 2021.

Решење о додели средстава III-изградња, одржавање и опремање здравствених установа II 2021.

Решење о додели средстава IV-изградња, одржавање и опремање здравствених установа II 2021.

Решење о додели средстава V-изградња, одржавање и опремање здравствених установа