Објављена листа вредновања на Јавни конкурс за доделу средстава удружењима

 

Oбјављена je Листа вредновања и рангирања пријава на Јавни конкурс за доделу  средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2018. години, који је објављен у ”Службеном листу АПВ”, број 5/18, дневном листу ”Дневник” од 31. јануара 2018. године и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs
Поменута листа се може погледати и преузети из менија Документи:: Конкурс – Удружења 2018