Заустави-заштити-помози

Покрајински секретаријат за здравство је у сарадњи са Центром за подршку женама из Kикинде од 2016. до 2019. године реализовао пројекат „ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ, Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП Војводини“ захваљујући донацији Повереничког Фонда УН за подршку акцијама елиминисања насиља над женама.

Пројектом су обезбеђени предуслови за успостављање првих 7 центара за жртве сексуалног насиља (даље: Центри) у нашој земљи чиме је дат допринос унапређењу заштите жена и испуњавању обавеза из Истанбулске Kонвенције Савета Европе. Креиран је и пилотиран модел Центра при здравственим установама који потребе жртве сексуалног насиља ставља у фокус и обезбеђује психосоцијалну подршку коју обезбеђују саветнице Центра за подршку женама, као лиценциране женске невладине организације.

Кључни предуслов за унапређење заштите жртава сексуалног насиља јесу едукације којима је обухваћено преко 4500 здравствених радника, службеника полиције, тужилаштва, центара за социјални рад и других пружалаца услуга са територије АП Војводине.

Искуства Центара су представљана на бројним међународним скуповима (најзначајнији Прва Глобална радионица Заједничког програма УН-а у Истанбулу 2018. г.) и преточена у две публикације: „Водич за поступање у случајевима сексуалног насиља у Центрима у АПВ“ и Приручник за унапређење координисаног одговора надлежних служби на насиље према женама „Корак ка бољој заштити“.

Од завршетка пројекта захваљујући подршци UN Women Serbia и ОАК фондације постоји континуитет у обезбеђивању психосоцијалне подршке у Центрима у Новом Саду, Кикинди, Зрењанину и Сремској Митровици, а акредитована обука Медицинског факултета у Новом Саду је и даље доступна за здравствене раднике и сараднике.