Објављен предлог листе вредновања

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2017. години (”Службени лист АПВ”, број 32/17),(у даљем тексту:Комисија), на основу члана 10. став 4. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за област здравствене заштите у 2017. години, сачинила је Предлог листе вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс применом критеријума из члана 9. наведеног Правилника која је дата у следећем табеларном прегледу:

документ можете преузети из: Документи : Конкурс-удружења 2017 : Предлог листе вредновања удр.2017