Покрајински секретаријат за здравство расписао је три јавна конкурса за доделу средстава здравственим установама

Покрајински секретаријат за здравство 15. јануара 2019. године расписао је три јавна конкурса за доделу средстава здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у складу са Планом мреже здравствених установа. Наведени јавни конкурси објављени су у дневном листу ”Дневник” 15. јануара 2019. године, ”Службеном листу АПВ”, број 4/19, на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. и на огласној табли истог.