Решење о додели средстава-здравствене установе

На основу Јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2017. години број:138-401-131/2017-2 од 23. јануара 2017. године, објављеног у ”Службеном листу АПВ”, број 5/17, дневном листу ”Дневник” од 25. јануара 2017. године и на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса додељују се средства у укупном износу од 190.000.000,00 динара следећим учесницима на јавном конкурсу:

Решење можете преузети у менију документа:: Конкурси – здравствене установе 2017