Јавни конкурс

Покрајински секретаријат за здравство, у складу с чланом 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство за 2017. годину, финансираће, односно суфинансираће у 2017. години изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина ‒ у складу са законом и планом мреже здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог информационог система у укупном износу од 190.000.000,00 динара.

Сву потребну документацију за овај конкурс можете преузети у менију:: Документа:: Конкурс – здравствене установе 2017