Војвођански пример добре праксе представљен у Тирани

У нашој земљи су идентификоване неке врсте специјализованих служби за сексуално насиље, које се често слабо спроводе због недостатка финансијских средстава и подршке владе.
Зато су, међу панелистима, били и представници Републике Србије и Покрајинског секретаријата за здравство који су учесницима представили резултате и напоре који се перманентно предузимају како би се обезбедила заштита жртава од родно-заснованог и сексуалног насиља у нашој земљи.
Регионални форум „Интегрисане политике, инклузивна партнерства“ посвећен је пре свега унапређењу међусекторске сарадње за интегрисани одговор на насиље над женама на регионалном, националном и локалном нивоу. Такође, у фокусу форума јесте и побољшање примене одредаба међународне заједнице које се односе на сексуално насиље на подручју западног Балкана и Турске.

Форум је сазван од стране УН-а, Европске уније, Савета Европе и Владе Албаније, а одржан у оквиру регионалног програма који се финансира од стране Европске уније “Заустављање насиља и дискриминације над женама на западном Балкану и у Турској: Интегрисане политике, инклузивна партнерства“, а имплементиран од стране УН Жене.