Договорена сарадња АП Војводине и Мађарске у здравству

Приликом посете договорена је даља сарадња превасходно здравствених и универзитетских институција Републике Мађарске и Аутономне покрајине Војводине која ће се у следећем временском периоду конкретизовати, како у размени искустава, тако и у размени кадровских потенцијала с кључним акцентом на међусобну координацију и апликовање за различите пројекте и финансијске потенцијале из фондова Европске уније.

Састанку су присуствовали и ректор Универзитета у Новом Саду проф. др Дејан Јакшић и декан Медицинског факултета у Новом Саду проф. др Снежана Бркић.