Закључени уговори са удружењима за област здравствене заштите

На основу решења о додели средстава по јавном конкурсу од 31. августа 2017. године, данас је закључен уговор са Савезом бубрежних инвалида Војводине за пројекат „Живети са вестачким бубрегом“, у оквиру којег ће бити одржана тематска предавања и сачинити свакодневни водич оболелима. Закључен је и уговор са Савезом организација за подршку особама са сметњама у развоју – СОПОР за пројекат „Здрав стил живота особа са сметњама у развоју“, који предвиђа пружање свакодневне подршке родитељима, како би препознали значај и развили свест о улози и подршци развоја здравог стила живота сопственог детета.

Такође, данас је закључен и уговор са Удружењем за подршку особама са Дауновим синдромом за пројекат „Едукацијом и вежбом до здравља“, којим ће се реализовати радионице и предавања за особе са Дауновим синдромом и њихове родитеље.